De eerste Qubiss blog. Vanaf vandaag gaan wij wekelijks een blog plaatsen over de ontwikkelingen in de telecombranche. In het bijzonder zullen we schrijven over de ontwikkelingen in de zogenaamde onrendabele, witte gebieden. In de volksmond ook wel buitengebieden genoemd. De afgelopen jaren is de geschiedenis zich in dit gebied aan het herhalen. Waar in de jaren ’70 en ‘80 de coax kabel werd uitgerold in Nederland werden op economische factoren de buitengebieden overgeslagen. Deze woningen kosten namelijk ƒ 500,- meer. Op dat moment niet onoverkomelijk aangezien de kabel alleen werd gebruikt voor televisie.
Tot op de dag van vandaag is er in deze onrendabele gebieden geen coax kabel uitgerold en zal dat ook niet meer gebeuren aangezien de coax kabel technisch ingehaald is door glasvezel.

Hoe gaan we voorkomen dat de geschiedenis zich daadwerkelijk herhaald?

In allerlei provincies, gemeenten en buitengebieden mengen mensen en organisaties zich in de discussie over de wijze waarop er een haalbare business case tot stand komt. En deze meningen lopen sterk uiteen. Vaak begint het verschil bij het eigenaarschap. Want in vrijwel alle projecten rondom de realisatie van breedband in het buitengebied is er enkel eigenaarschap voor een onderdeel of fase. Vroeg of laat worden er dan eerdere bevinden onjuist geacht en gaat men opnieuw rekenen. Hiermee ontstaat een vicieuze cirkel. Deze cirkel kan doorbroken worden door terug te gaan naar de basis. Deze basis bestaat uit twee aspecten, enerzijds de daadwerkelijke kosten per aansluiting en anderzijds de financieringsbereidheid van investeerders, overheden, bewoners en andere stakeholders. Wanneer deze kloof gedicht is kan er overgegaan worden tot uitrol van het netwerk. Dit klinkt simpel maar blijkt in de praktijk tot op heden een onneembare vesting. Want totdat er consensus is bereikt over de kosten en financiering zijn onderwerpen als bezetting van de verschillende lagen irrelevant. Het zijn vertragende aspecten die alleen opgelost worden door een netwerk te realiseren en niet door mogelijke scenario’s en verwachte planningen die keer op keer worden bijgesteld. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op iedere regel maar de grofweg 50 bewonersinitiatieven die tot op heden niet geslaagd zijn, zijn allemaal niet succesvol op het moment dat het puntje bij het paaltje moest komen en er dus concreet toezeggingen gedaan moeten worden. En zo is de vicieuze cirkel weer rond en zijn we weer aangekomen bij het ontbrekende eigenaarschap.

De overheid is gedwongen tot een faciliterende rol met hele beperkte ruimte. Eigenlijk mogen ze alleen geld beschikbaar stellen en tegelijkertijd de markt niet verstoren. De grote marktpartijen, zoals KPN en Ziggo, laten weten geen interesse te hebben in deze projecten maar zodra er een NGA netwerk buiten de gevestigde orde om gerealiseerd kan worden komen deze slapende reuzen toch in beweging. Kortom; een complexe, politieke, negatieve business case die alleen haalbaar is met een commerciële aanpak. Volgt u het nog?

Alle ruimte voor expertise.

Kennis en ervaring, ofwel expertise kan de oplossing zijn voor dit hoofdpijndossier. Dus zijn er de afgelopen jaren tientallen adviesbureaus gestart met allemaal de focus op één of enkele aspecten. Tegelijkertijd stellen overheden vast dat er onvoldoende kennis aanwezig is binnen coöperaties en initiatiefgroepen. Begeleiding is dus noodzakelijk. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en bij hoge uitzondering een succesvol project. Jawel, een aantal initiatieven zijn succesvol maar wanneer je dieper in dit project duikt blijkt er een marktpartij te participeren of zijn er CAPEX verlagende oplossingen. Kortom; commercie streeft naar realisatie. Want marktpartijen hebben maar één doel; een rendabele case.
De komende weken gaan wij in onze blog specifieker in op een aantal thema’s waarbij realisatie dichterbij kan komen. We zullen hierbij de ontwikkelingen in de markt, behaalde of niet behaalde resultaten en onze overtuiging met jullie delen. Denk hierbij aan het maken van kostencalculaties, het doen van onderzoek, het initiëren van financiering, het binnenhalen van intentieverklaringen, uitvoeren van een vraagbundeling of het plegen van een succesvolle marktconsultatie.